Past Presidents

Sir Homi Mody

First President

G. L. Mehta

1961-69

Harish Mahindra

1970-71

V. J. Bhagat

1972

Navin T. Khandwalla

1973

G. N. Somani

1974

Nana Chudasama

1975-76 & 79-80

Y. P. Trivedi

1976-77, 82-83 & 83-84

Girish K. Chitalia

1977 - up to June 78

Veena J. Mehta

1978-79

Shafi N. Thanawala

1980-81

D. M. Parekh

1981-82

Gool Panthakey

1984 - up to Dec 85

Vimal Dalal

1985-86

N. M. Brahmbhatt

1986-87

H. R. Prasad

1987-88

Anil Mehta

01/07/1988 to 24/09/1988

Narman D. Hyett

Dec 23, 1988

Nani A. Palkhiwala

1989-90

Viren J. Shah

1990-91

Keshub Mahindra

1991-92 & 92-93

Adi Godrej

1993-94

Dan Milton

1994-95

Jasu Shah

1995-97

Dennis Grubb

1997-98

Pradip Madhavji

1998-99

Kevin A. Murry

1999-2000

Brian Brown

2000-01

S. Ramadorai

2001-03

Sanjay Nayar

2003-05

Domnic Price

2005-06

Shyamsunder Aggarwal

2005-06

V. Balachandran

2006-07

B. R. Barwale

2007-08

C. Tatapudy

2008-09

Dr. V. Rangaraj

2009-10

Snehal N. Muzoomdar

2010-11

Manoj Gursahani

2011-12

Dilip Dalal

2012-13

Sanjog S. Parab

2013-14

Subodh Kulkarni

2014-15

Upendra H. Sheth

From 28th April to 12th September, 2016

© 2016 Indo American Society Mumbai. All Rights Reserved | Design by www.ladleinfo.com